(midterm results)
 
(8 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
Course opens in winter semester 2011/2012. First lecture: Tue 20 September 2011 in lecture room F-109. See [[#Basic Information|more details]] below.
+
{{Predmet
 
+
   | name = Výpočtová logika
{{Course
+
   | name = Computational Logic
+
 
   | code = 2-AIN-108
 
   | code = 2-AIN-108
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Winter
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
   | credits = 5
+
   | credits = 6
   | form = L - lecture (2), P - practicals (2)
+
   | form = L - prednáška (2), C - cvičenie (2)
   | evaluation = 50/50
+
   | evaluation = 60/40
   | webpage = you are reading it
+
   | webpage = http://courses.matfyz.sk/complog
   | teacher = [[Martin Homola]], [[Martin Balaz|Martin Baláž]] (lectures), [[Alexander Simko|Alexander Šimko]](labs)
+
   | teacher = [[Martin Homola|Martin Homola]], [[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
   | email = teaching[[Image:zavinac.gif|@]]tbc.sk, balaz[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
+
   | description = Kurz predstavuje logiku ako metódu pre riešenie výpočtových problémov. Študentom sú predstavené rôzne logiky a logické systémy uplatňujúce sa v praxi ako napr. logické programovanie, modálne logiky, deskripčné logiky a ontológie, multi-kontextové systémy a pod.
  | homepage = http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/Computational_Logic
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
  | description = The course introduces logic as a method for computational problem solving. It introduces multiple practical logics and logic based systems such as logic programs, modal logics, description logics and ontologies, multi context systems, etc. with readily available reasoners.
+
   | recommendations = žiadne
   | offered_in = Compulsory elective for the [[Master program in Applied Informatics]]
+
   | recommendations = none
+
 
}}
 
}}
 +
 +
<!--
  
 
== News ==
 
== News ==
Line 36: Line 34:
 
-->
 
-->
  
 +
<!--
 
* lectures: Tue 13:10 2h F-109
 
* lectures: Tue 13:10 2h F-109
 
* labs: Wed 9:50 2h II
 
* labs: Wed 9:50 2h II
Line 44: Line 43:
  
 
* Results (login required)
 
* Results (login required)
** [http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/complog/score-wiki.txt Wiki assignment]
 
 
** [http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/complog/score-midterm.txt Midterm]
 
** [http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/complog/score-midterm.txt Midterm]
 +
** [http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/complog/score-wiki.txt Wiki assignment]
 +
** [http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/complog/score-bonus.txt Bonus assignment]
  
 
== Evaluation and Conditions ==
 
== Evaluation and Conditions ==
Line 77: Line 77:
 
-->
 
-->
  
 +
<!--
  
 
== Syllabus ==
 
== Syllabus ==
Line 141: Line 142:
 
# [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/File:Cl2011_c.pdf Description Logic ALC]
 
# [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/File:Cl2011_c.pdf Description Logic ALC]
 
# [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/File:Cl2011_d.pdf Reasoning with ALC]
 
# [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/File:Cl2011_d.pdf Reasoning with ALC]
# [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/File:Cl2011_e.pdf Logic Programming - Prolog]
+
# [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/File:Cl2011_e.pdf Logic Programming]
 +
# [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/File:Cl2011_f.pdf Prolog]
 +
# [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/File:Cl2011_g.pdf Answer Set Programming]
 +
# [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/File:Cl2011_i.pdf Argumentation]
  
 
=== Exercises ===
 
=== Exercises ===
 
# [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/File:Cl2011_x.pdf Resolution]
 
# [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/File:Cl2011_x.pdf Resolution]
 +
 +
-->

Latest revision as of 09:25, 30 March 2017

Výpočtová logika 2-AIN-108

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Výpočtová logika (2-AIN-108)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: L - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://courses.matfyz.sk/complog
Informačný list: Informačný list 2-AIN-108 (fakultná služba)
Vyučujúci: Martin Homola, Júlia Pukancová

Popis predmetu:

Kurz predstavuje logiku ako metódu pre riešenie výpočtových problémov. Študentom sú predstavené rôzne logiky a logické systémy uplatňujúce sa v praxi ako napr. logické programovanie, modálne logiky, deskripčné logiky a ontológie, multi-kontextové systémy a pod.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne