(update 2016/2017)
 
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
   | name = Computational Logic
+
   | name = Výpočtová logika
 
   | code = 2-AIN-108
 
   | code = 2-AIN-108
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Winter
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 6
 
   | credits = 6
   | form = L - lecture (2), P - practicals (2)
+
   | form = L - prednáška (2), C - cvičenie (2)
 
   | evaluation = 60/40
 
   | evaluation = 60/40
 
   | webpage = http://courses.matfyz.sk/complog
 
   | webpage = http://courses.matfyz.sk/complog
 
   | teacher = [[Martin Homola|Martin Homola]], [[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
 
   | teacher = [[Martin Homola|Martin Homola]], [[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
   | description = The course introduces logic as a method for computational problem solving. It introduces multiple practical logics and logic based systems such as logic programs, modal logics, description logics and ontologies, multi context systems, etc. with readily available reasoners.
+
   | description = Kurz predstavuje logiku ako metódu pre riešenie výpočtových problémov. Študentom sú predstavené rôzne logiky a logické systémy uplatňujúce sa v praxi ako napr. logické programovanie, modálne logiky, deskripčné logiky a ontológie, multi-kontextové systémy a pod.
   | offered_in = Compulsory elective for the [[Master program in Applied Informatics]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}
  

Latest revision as of 10:25, 30 March 2017

Výpočtová logika 2-AIN-108

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Výpočtová logika (2-AIN-108)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: L - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://courses.matfyz.sk/complog
Informačný list: Informačný list 2-AIN-108 (fakultná služba)
Vyučujúci: Martin Homola, Júlia Pukancová

Popis predmetu:

Kurz predstavuje logiku ako metódu pre riešenie výpočtových problémov. Študentom sú predstavené rôzne logiky a logické systémy uplatňujúce sa v praxi ako napr. logické programovanie, modálne logiky, deskripčné logiky a ontológie, multi-kontextové systémy a pod.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne