(3 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
Course opens in winter semester 2011/2012. First lecture: Tue 20 September 2011 in lecture room F-109. See [[#Basic Information|more details]] below.
+
{{Predmet
 
+
   | name = Výpočtová logika
{{Course
+
   | name = Computational Logic
+
 
   | code = 2-AIN-108
 
   | code = 2-AIN-108
   | prerequisites = 1-AIN-411
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Winter
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
   | credits = 5
+
   | credits = 6
   | form = L - lecture (2), P - practicals (2)
+
   | form = L - prednáška (2), C - cvičenie (2)
   | evaluation = 50/50
+
   | evaluation = 60/40
   | webpage = you are reading it
+
   | webpage = http://courses.matfyz.sk/complog
   | teacher = [[Martin Homola|Homola M.]] (lectures), [[Martin Balaz|Baláž M.]] (lectures), [[Jozef Frtus|Frtús J.]] (practicals)
+
   | teacher = [[Martin Homola|Martin Homola]], [[Julia Pukancova|Júlia Pukancová]]
   | description = The course introduces logic as a method for computational problem solving. It introduces multiple practical logics and logic based systems such as logic programs, modal logics, description logics and ontologies, multi context systems, etc. with readily available reasoners.
+
   | description = Kurz predstavuje logiku ako metódu pre riešenie výpočtových problémov. Študentom sú predstavené rôzne logiky a logické systémy uplatňujúce sa v praxi ako napr. logické programovanie, modálne logiky, deskripčné logiky a ontológie, multi-kontextové systémy a pod.
   | offered_in = Compulsory elective for the [[Master program in Applied Informatics]]
+
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}
 +
 +
<!--
  
 
== News ==
 
== News ==
Line 34: Line 34:
 
-->
 
-->
  
 +
<!--
 
* lectures: Tue 13:10 2h F-109
 
* lectures: Tue 13:10 2h F-109
 
* labs: Wed 9:50 2h II
 
* labs: Wed 9:50 2h II
Line 76: Line 77:
 
-->
 
-->
  
 +
<!--
  
 
== Syllabus ==
 
== Syllabus ==
Line 147: Line 149:
 
=== Exercises ===
 
=== Exercises ===
 
# [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/File:Cl2011_x.pdf Resolution]
 
# [http://www.dai.fmph.uniba.sk/w/File:Cl2011_x.pdf Resolution]
 +
 +
-->

Latest revision as of 10:25, 30 March 2017

Výpočtová logika 2-AIN-108

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Výpočtová logika (2-AIN-108)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: L - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 60/40
Webstránka predmetu: http://courses.matfyz.sk/complog
Informačný list: Informačný list 2-AIN-108 (fakultná služba)
Vyučujúci: Martin Homola, Júlia Pukancová

Popis predmetu:

Kurz predstavuje logiku ako metódu pre riešenie výpočtových problémov. Študentom sú predstavené rôzne logiky a logické systémy uplatňujúce sa v praxi ako napr. logické programovanie, modálne logiky, deskripčné logiky a ontológie, multi-kontextové systémy a pod.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne