Seminár z komunikácie M‑UVIN‑700

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Seminár z komunikácie (M‑UVIN‑700)
Prerekvizity: none
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: S - seminár (3)
Kredity: 2
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/SZK
Informačný list: Informačný list M‑UVIN‑700 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Takáč, PhD.
E-mail: takac@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/

Popis predmetu:

Cieľom úpredmetu je dať študentom do rúk komunikačné nástroje, ktoré im umožnia lepšie porozumieť komunikácii a vnútornému prežívaniu iných, naučiť sa hľadať zdroje na efektívne vyučovanie, učenie sa, prácu so stavmi, motivovanie seba aj iných. Forma: Podávané prevažne metodikou neurolingvistického programovania a procesovo-orientovanej psychológie. Podstatnou časťou kurzu sú praktické komunikačné cvičenia v skupinkách.

Je časťou študijného programu: Voliteľný pre učiteľské kombinácie.

Odporúčania: none

Revision as of 10:47, 6 October 2008 by Takac (Talk | contribs) (New page: {{Predmet | name = Seminár z komunikácie | code = M‑UVIN‑700 | prerequisites = none | semester = Zimný | year = 1 | credits = 2 | form = S - seminár (3) | evaluatio...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)