Spracovanie farebného obrazu 2-AIN-270

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Spracovanie farebného obrazu (2-AIN-270)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-270 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
E-mail: sikudova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~sikudova/

Popis predmetu:

Cieľom predmetu je pochopenie základných princípov spracovania farebného digitálneho obrazu, čo sa týka filtrácie, segmentácie, rozoznávania a rekonštrukcie a metód, ktoré sa používajú na jeho kódovanie.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Výučba

Výučbu v tomto semestri zabezpečuje RNDr. Zuzana Černeková

Revision as of 12:32, 3 February 2009 by Sikudova (Talk | contribs)