Line 15: Line 15:
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 +
 +
=== Výučba ===
 +
Výučbu v tomto semestri zabezpečuje [[Zuzana_Cernekova|RNDr. Zuzana Černeková]]
 +
 +
 
}}
 
}}

Revision as of 13:32, 3 February 2009

Spracovanie farebného obrazu 2-AIN-270

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Spracovanie farebného obrazu (2-AIN-270)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-270 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
E-mail: sikudova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~sikudova/

Popis predmetu:

Cieľom predmetu je pochopenie základných princípov spracovania farebného digitálneho obrazu, čo sa týka filtrácie, segmentácie, rozoznávania a rekonštrukcie a metód, ktoré sa používajú na jeho kódovanie.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Výučba

Výučbu v tomto semestri zabezpečuje RNDr. Zuzana Černeková