Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation 2-IKV-232

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation (2-IKV-232)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/teaching.html
Informačný list: Informačný list 2-IKV-232 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Takáč, PhD.
E-mail: takac@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/

Popis predmetu:

The goal of the course is to formulate questions and provide views from literature helping to understand how cognitive systems manipulate with meanings. Also, present cognitive theories of representation bridging the gaps between brain, language and culture.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne

Revision as of 18:21, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)