Line 7: Line 7:
 
   | credits = 5
 
   | credits = 5
 
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (2)
 
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (2)
   | evaluation = 50/50
+
   | evaluation = 70/30
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/CSCTR/
+
   | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/CSCTR/
   | teacher = [[Dana Retova|Mgr. Dana Retová]]
+
   | teacher = [[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]
   | email = retova[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
+
   | email = takac[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/
+
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/
 
   | description = Ukázať, aké problémy si treba postaviť a riešiť, aby sme pochopili, ako s významami narábajú systémy s kogníciou. Dať študentom príležitosť riešiť problémy toho typu. Poskytnúť informácie o tom, ako sú tieto problémy riešené v literatúre.
 
   | description = Ukázať, aké problémy si treba postaviť a riešiť, aby sme pochopili, ako s významami narábajú systémy s kogníciou. Dať študentom príležitosť riešiť problémy toho typu. Poskytnúť informácie o tom, ako sú tieto problémy riešené v literatúre.
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 23:01, 20 September 2011

Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie 2-IKV-232

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie (2-IKV-232)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/CSCTR/
Informačný list: Informačný list 2-IKV-232 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Takáč, PhD.
E-mail: takac@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/

Popis predmetu:

Ukázať, aké problémy si treba postaviť a riešiť, aby sme pochopili, ako s významami narábajú systémy s kogníciou. Dať študentom príležitosť riešiť problémy toho typu. Poskytnúť informácie o tom, ako sú tieto problémy riešené v literatúre.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne