(6 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 7: Line 7:
 
   | credits = 5
 
   | credits = 5
 
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (2)
 
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (2)
   | evaluation = 50/50
+
   | evaluation = 70/30
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/teaching.html
+
   | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/CSCTR/
 
   | teacher = [[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]
 
   | teacher = [[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]
 
   | email = takac[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | email = takac[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/
 
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/
   | description = The goal of the course is to formulate questions and provide views from literature helping to understand how cognitive systems manipulate with meanings. Also, present cognitive theories of representation bridging the gaps between brain, language and culture.
+
   | description = Ukázať, aké problémy si treba postaviť a riešiť, aby sme pochopili, ako s významami narábajú systémy s kogníciou. Dať študentom príležitosť riešiť problémy toho typu. Poskytnúť informácie o tom, ako sú tieto problémy riešené v literatúre.
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
+
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 22:01, 20 September 2011

Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie 2-IKV-232

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie (2-IKV-232)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 70/30
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/CSCTR/
Informačný list: Informačný list 2-IKV-232 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Takáč, PhD.
E-mail: takac@ii.fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~takac/

Popis predmetu:

Ukázať, aké problémy si treba postaviť a riešiť, aby sme pochopili, ako s významami narábajú systémy s kogníciou. Dať študentom príležitosť riešiť problémy toho typu. Poskytnúť informácie o tom, ako sú tieto problémy riešené v literatúre.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne