(Keywords)
Line 22: Line 22:
 
== Keywords ==
 
== Keywords ==
  
Perception, attention, memory (sensory, short-term, working, long-term), executive functions, cognition & emotion.
+
*Perception
 +
*Attention
 +
*Short-term memory
 +
*Working memory
 +
*Long-term memory
 +
*Mental representations
 +
*Executive functions
 +
*Language
 +
*Decision making
 +
*Cognition & emotion.
  
 
== Recommended literature ==
 
== Recommended literature ==

Revision as of 18:46, 16 September 2020

Kognitívna psychológia 2-IKV-113

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Kognitívna psychológia (2-IKV-113)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: Course:Cognitive_Psychology/en
Informačný list: Informačný list 2-IKV-113 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Martin Marko, PhD.
E-mail: martin.marko@savba.sk

Popis predmetu:

Prezentovať súčasné teórie, metódy a výsledky skúmania jednotlivých zložiek kognitívnej architektúry mysle s dôrazom na praktické aplikácie týchto poznatkov.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne

About the course

In this course, students of cognitive science will be introduced to field of cognitive psychology, including topics pertaining to perception, attention, memory and other higher-order cognitive processes. Neurobiological underpinnings of such cognitive phenomena and processes will be provided to facilitate the interdisciplinary understanding of human cognition.

Keywords

  • Perception
  • Attention
  • Short-term memory
  • Working memory
  • Long-term memory
  • Mental representations
  • Executive functions
  • Language
  • Decision making
  • Cognition & emotion.

Recommended literature

Cognitive psychology (Sternberg). Methodology in Experimental Psychology (Pashler & Wixted), Journals (e.g., Trends in Cognitive Sciences, Cognition, Cognitive Neuroscience)

Course requirements

Students are required to pass midterm and final test. Two seminar works will be assigned to each student: (i) a larger seminar project (empirical part) and (ii) a smaller seminar reading (theoretical part). Attendance and active participation in lectures and seminars may influence the final grade (+/- 10% or more).