(Prelinkovanie novej stranky o vyucbe predmetu)
Line 3: Line 3:
 
   | code = 2-IKV-113
 
   | code = 2-IKV-113
 
   | prerequisites = žiadne
 
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Zimný
+
   | semester = Letný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 5
 
   | credits = 5
Line 15: Line 15:
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}
 +
 +
== About the course ==
 +
 +
In this course, students of cognitive science will be introduced to field of cognitive psychology, including topics pertaining to perception, attention, memory and other higher-order cognitive processes. Neurobiological underpinnings of such cognitive phenomena and processes will be provided to facilitate the interdisciplinary understanding of human cognition.
 +
 +
== Keywords ==
 +
 +
Perception, attention, memory (sensory, short-term, working, long-term), executive functions, cognition & emotion.
 +
 +
== Recommended literature ==
 +
 +
Cognitive psychology (Sternberg).
 +
Methodology in Experimental Psychology (Pashler & Wixted),
 +
Journals (e.g., Trends in Cognitive Sciences, Cognition, Cognitive Neuroscience)
 +
 +
== Course requirements ==
 +
 +
Students are required to pass midterm and final test. Two seminar works will be assigned to each student: (i) a larger seminar project (empirical part) and (ii) a smaller seminar reading (theoretical part). Attendance and active participation in lectures and seminars may influence the final grade (+/- 10% or more).

Revision as of 18:39, 16 September 2020

Kognitívna psychológia 2-IKV-113

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Kognitívna psychológia (2-IKV-113)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: Course:Cognitive_Psychology/en
Informačný list: Informačný list 2-IKV-113 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Martin Marko, PhD.
E-mail: martin.marko@savba.sk

Popis predmetu:

Prezentovať súčasné teórie, metódy a výsledky skúmania jednotlivých zložiek kognitívnej architektúry mysle s dôrazom na praktické aplikácie týchto poznatkov.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne

About the course

In this course, students of cognitive science will be introduced to field of cognitive psychology, including topics pertaining to perception, attention, memory and other higher-order cognitive processes. Neurobiological underpinnings of such cognitive phenomena and processes will be provided to facilitate the interdisciplinary understanding of human cognition.

Keywords

Perception, attention, memory (sensory, short-term, working, long-term), executive functions, cognition & emotion.

Recommended literature

Cognitive psychology (Sternberg). Methodology in Experimental Psychology (Pashler & Wixted), Journals (e.g., Trends in Cognitive Sciences, Cognition, Cognitive Neuroscience)

Course requirements

Students are required to pass midterm and final test. Two seminar works will be assigned to each student: (i) a larger seminar project (empirical part) and (ii) a smaller seminar reading (theoretical part). Attendance and active participation in lectures and seminars may influence the final grade (+/- 10% or more).