(Keywords)
(Recommended literature)
Line 35: Line 35:
 
== Recommended literature ==
 
== Recommended literature ==
  
Cognitive psychology (Sternberg).
+
* Cognitive psychology (Sternberg)
Methodology in Experimental Psychology (Pashler & Wixted),
+
* Methodology in Experimental Psychology (Pashler & Wixted)
Journals (e.g., Trends in Cognitive Sciences, Cognition, Cognitive Neuroscience)
+
* Memory (Baddeley, Eysenck & Anderson|
 +
* Journals (e.g., Trends in Cognitive Sciences, Cognition, Cognitive Neuroscience)
  
 
== Course requirements ==
 
== Course requirements ==
  
 
Students are required to pass midterm and final test. Two seminar works will be assigned to each student: (i) a larger seminar project (empirical part) and (ii) a smaller seminar reading (theoretical part). Attendance and active participation in lectures and seminars may influence the final grade (+/- 10% or more).
 
Students are required to pass midterm and final test. Two seminar works will be assigned to each student: (i) a larger seminar project (empirical part) and (ii) a smaller seminar reading (theoretical part). Attendance and active participation in lectures and seminars may influence the final grade (+/- 10% or more).

Revision as of 18:47, 16 September 2020

Kognitívna psychológia 2-IKV-113

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Kognitívna psychológia (2-IKV-113)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: Course:Cognitive_Psychology/en
Informačný list: Informačný list 2-IKV-113 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Martin Marko, PhD.
E-mail: martin.marko@savba.sk

Popis predmetu:

Prezentovať súčasné teórie, metódy a výsledky skúmania jednotlivých zložiek kognitívnej architektúry mysle s dôrazom na praktické aplikácie týchto poznatkov.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne

About the course

In this course, students of cognitive science will be introduced to field of cognitive psychology, including topics pertaining to perception, attention, memory and other higher-order cognitive processes. Neurobiological underpinnings of such cognitive phenomena and processes will be provided to facilitate the interdisciplinary understanding of human cognition.

Keywords

 • Perception
 • Attention
 • Short-term memory
 • Working memory
 • Long-term memory
 • Mental representations
 • Executive functions
 • Language
 • Decision making
 • Cognition & emotion.

Recommended literature

 • Cognitive psychology (Sternberg)
 • Methodology in Experimental Psychology (Pashler & Wixted)
 • Memory (Baddeley, Eysenck & Anderson|
 • Journals (e.g., Trends in Cognitive Sciences, Cognition, Cognitive Neuroscience)

Course requirements

Students are required to pass midterm and final test. Two seminar works will be assigned to each student: (i) a larger seminar project (empirical part) and (ii) a smaller seminar reading (theoretical part). Attendance and active participation in lectures and seminars may influence the final grade (+/- 10% or more).