Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
 
   | name = Kognitívna psychológia
 
   | name = Kognitívna psychológia
 
   | code = 2-IKV-113
 
   | code = 2-IKV-113
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Winter
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 5
 
   | credits = 5
   | form = L - lecture (2), S - seminar (2)
+
   | form = P - prednáška (2), S - seminar (2)
 
   | evaluation = 50/50  
 
   | evaluation = 50/50  
   | webpage = not available
+
   | webpage = chýba
 
   | teacher = [[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]]
 
   | teacher = [[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]]
 
   | email = jan.rybar[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = jan.rybar[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = not available
+
   | homepage = chýba
 
   | description = To present current theories, methods and results of ersearch on individual components of the cognitive architecture of the mind, with emphasis to practical application of this knowledge.
 
   | description = To present current theories, methods and results of ersearch on individual components of the cognitive architecture of the mind, with emphasis to practical application of this knowledge.
   | offered_in = Obligatory in [[Master program in Cognitive Science]]
+
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 21:54, 20 August 2008

Kognitívna psychológia 2-IKV-113

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Kognitívna psychológia (2-IKV-113)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-113 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
E-mail: jan.rybar@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

To present current theories, methods and results of ersearch on individual components of the cognitive architecture of the mind, with emphasis to practical application of this knowledge.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne