Line 9: Line 9:
 
   | evaluation = 50/50  
 
   | evaluation = 50/50  
 
   | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/kp/
 
   | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/kp/
   | teacher = [[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]]
+
   | teacher = [[Martin Marko|Mgr. Martin Marko, PhD.]]
   | email = jan.rybar[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email = martin.marko[[Image:zavinac.gif|@]]savba.sk
 
   | homepage = chýba
 
   | homepage = chýba
 
   | description = Prezentovať súčasné teórie, metódy a výsledky skúmania jednotlivých zložiek kognitívnej architektúry mysle s dôrazom na praktické aplikácie týchto poznatkov.
 
   | description = Prezentovať súčasné teórie, metódy a výsledky skúmania jednotlivých zložiek kognitívnej architektúry mysle s dôrazom na praktické aplikácie týchto poznatkov.

Revision as of 19:14, 17 September 2018

Kognitívna psychológia 2-IKV-113

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Kognitívna psychológia (2-IKV-113)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/kp/
Informačný list: Informačný list 2-IKV-113 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Martin Marko, PhD.
E-mail: martin.marko@savba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Prezentovať súčasné teórie, metódy a výsledky skúmania jednotlivých zložiek kognitívnej architektúry mysle s dôrazom na praktické aplikácie týchto poznatkov.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne