Semestrálny projekt 2-IKV-122

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Semestrálny projekt (2-IKV-122)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: L - laboratórne cvičenie (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/MEiCogSci/projects_BA_2008.html
Informačný list: Informačný list 2-IKV-122 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. RNDr. Igor Farkaš, PhD.
E-mail: farkas@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/

Popis predmetu:

Študent si zvolí svojho tútora a s jeho pomocou si vyberie tému svojho záujmu. Semestrálny projekt môže mať charakter výpočtového modelovania, experimentálnej práce, alebo teoretickej práce. Študent musí preukázať schopnosť samostatne pracovať. Súčasťou výstupu projektu je aktívna účasť študenta koncom semestra na medzinárodnej študentskej konferencii organizovanej konzorciom univerzít participujúcich na programe Kognitívna veda (MEiCogSci).

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne

Revision as of 08:08, 5 February 2009 by Farkas (Talk | contribs)