Semestrálny projekt 2-IKV-122

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Semestrálny projekt (2-IKV-122)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: L - laboratórne cvičenie (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/semproj/
Informačný list: Informačný list 2-IKV-122 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Takáč, PhD., RNDr. Kristína Rebrová
E-mail: takac@ii.fmph.uniba.sk, kristina.rebrova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://cogsci.fmph.uniba.sk/~takac/, http://cogsci.fmph.uniba.sk/~rebrova/

Popis predmetu:

Študent si vyberie tému svojho záujmu. Semestrálny projekt môže mať charakter výpočtového modelovania, experimentálnej práce, alebo teoretickej práce. Študent musí preukázať schopnosť samostatne pracovať. Povinnou súčasťou výstupu projektu je aktívna účasť študenta koncom semestra na medzinárodnej študentskej konferencii organizovanej konzorciom univerzít participujúcich na programe Kognitívna veda (MEiCogSci).

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne

Revision as of 12:31, 13 February 2013 by Takac (Talk | contribs) (aktualizacia)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)