(aktualizacia)
 
Line 8: Line 8:
 
   | form = L - laboratórne cvičenie (4)
 
   | form = L - laboratórne cvičenie (4)
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | evaluation = 100/0  
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/meicogsci/?action=sp200910
+
   | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/semproj/
   | teacher = [[Igor Farkas|doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.]]
+
   | teacher = [[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]], [[Kristina Rebrova|RNDr. Kristína Rebrová]]
   | email = farkas[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email = takac[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, kristina.rebrova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/
+
   | homepage = http://cogsci.fmph.uniba.sk/~takac/, http://cogsci.fmph.uniba.sk/~rebrova/
   | description =  Študent si zvolí svojho tútora a s jeho pomocou si vyberie tému svojho záujmu. Semestrálny projekt môže mať charakter výpočtového modelovania, experimentálnej práce, alebo teoretickej práce. Študent musí preukázať schopnosť samostatne pracovať. Súčasťou výstupu projektu je aktívna účasť študenta koncom semestra na medzinárodnej študentskej konferencii organizovanej konzorciom univerzít participujúcich na programe Kognitívna veda (MEiCogSci).
+
   | description =  Študent si vyberie tému svojho záujmu. Semestrálny projekt môže mať charakter výpočtového modelovania, experimentálnej práce, alebo teoretickej práce. Študent musí preukázať schopnosť samostatne pracovať. Povinnou súčasťou výstupu projektu je aktívna účasť študenta koncom semestra na medzinárodnej študentskej konferencii organizovanej konzorciom univerzít participujúcich na programe Kognitívna veda (MEiCogSci).
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 12:31, 13 February 2013

Semestrálny projekt 2-IKV-122

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Semestrálny projekt (2-IKV-122)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: L - laboratórne cvičenie (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/semproj/
Informačný list: Informačný list 2-IKV-122 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Takáč, PhD., RNDr. Kristína Rebrová
E-mail: takac@ii.fmph.uniba.sk, kristina.rebrova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://cogsci.fmph.uniba.sk/~takac/, http://cogsci.fmph.uniba.sk/~rebrova/

Popis predmetu:

Študent si vyberie tému svojho záujmu. Semestrálny projekt môže mať charakter výpočtového modelovania, experimentálnej práce, alebo teoretickej práce. Študent musí preukázať schopnosť samostatne pracovať. Povinnou súčasťou výstupu projektu je aktívna účasť študenta koncom semestra na medzinárodnej študentskej konferencii organizovanej konzorciom univerzít participujúcich na programe Kognitívna veda (MEiCogSci).

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne