(aktualizacia)
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
   | name = Semester Project
+
   | name = Semestrálny projekt
 
   | code = 2-IKV-122
 
   | code = 2-IKV-122
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Summer
+
   | semester = Letný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 5
 
   | credits = 5
   | form = LP - laboratory practicals (4)
+
   | form = L - laboratórne cvičenie (4)
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | evaluation = 100/0  
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/MEiCogSci/projects_BA_2008.html
+
   | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/courses/semproj/
   | teacher = [[Igor Farkas|doc. RNDr. Igor Farkaš, PhD.]]
+
   | teacher = [[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]], [[Kristina Rebrova|RNDr. Kristína Rebrová]]
   | email = farkas[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email = takac[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk, kristina.rebrova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = http://ii.fmph.uniba.sk/~farkas/
+
   | homepage = http://cogsci.fmph.uniba.sk/~takac/, http://cogsci.fmph.uniba.sk/~rebrova/
   | description =  The student will choose his/her tutor and chooses a topic of interest. Semester project can be an experimental work, theoretical work or computational modeling, but it is necessary that the project embraces (at least) two of these research methodologies focusing on the chosen phenomenon. The student must demostrate his/her capability to work independently. At the end of semester, the student will present his/her work at the international student conference organized by the consortium of universities with Cognitive science programme (MEiCogSci).
+
   | description =  Študent si vyberie tému svojho záujmu. Semestrálny projekt môže mať charakter výpočtového modelovania, experimentálnej práce, alebo teoretickej práce. Študent musí preukázať schopnosť samostatne pracovať. Povinnou súčasťou výstupu projektu je aktívna účasť študenta koncom semestra na medzinárodnej študentskej konferencii organizovanej konzorciom univerzít participujúcich na programe Kognitívna veda (MEiCogSci).
   | offered_in = Obligatory in [[Master program in Cognitive Science]]
+
   | offered_in = Povinný v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 13:31, 13 February 2013

Semestrálny projekt 2-IKV-122

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Semestrálny projekt (2-IKV-122)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: L - laboratórne cvičenie (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/semproj/
Informačný list: Informačný list 2-IKV-122 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Martin Takáč, PhD., RNDr. Kristína Rebrová
E-mail: takac@ii.fmph.uniba.sk, kristina.rebrova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://cogsci.fmph.uniba.sk/~takac/, http://cogsci.fmph.uniba.sk/~rebrova/

Popis predmetu:

Študent si vyberie tému svojho záujmu. Semestrálny projekt môže mať charakter výpočtového modelovania, experimentálnej práce, alebo teoretickej práce. Študent musí preukázať schopnosť samostatne pracovať. Povinnou súčasťou výstupu projektu je aktívna účasť študenta koncom semestra na medzinárodnej študentskej konferencii organizovanej konzorciom univerzít participujúcich na programe Kognitívna veda (MEiCogSci).

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne