Základy programovania 2-IKV-105

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Základy programovania (2-IKV-105)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (1), L - laboratórne cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Fundamentals_of_programming/en
Informačný list: Informačný list 2-IKV-105 (fakultná služba)
Vyučujúci: Tuna M.
E-mail: tuna@fmph.uniba.sk

Popis predmetu:

Zvládnuť základy programovania, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami, úvod do objektovo-orientovaného programovania.

Je časťou študijného programu: Vyrovnávací v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne

Revision as of 09:00, 26 September 2017 by Malinovska (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)