Základy programovania 2-IKV-105

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Základy programovania (2-IKV-105)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (1), L - laboratórne cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/courses/ipp/
Informačný list: Informačný list 2-IKV-105 (fakultná služba)
Vyučujúci: Mgr. Tomáš Kuzma
E-mail: kuzma@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/

Popis predmetu:

Zvládnuť základy programovania, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami, úvod do objektovo-orientovaného programovania.

Je časťou študijného programu: Vyrovnávací v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne

Revision as of 14:56, 30 September 2016 by Kluka (Talk | contribs) (ip -> ipp)