(ip -> ipp)
 
Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (1), L - laboratórne cvičenie (2)
 
   | form = P - prednáška (1), L - laboratórne cvičenie (2)
 
   | evaluation = 50/50  
 
   | evaluation = 50/50  
   | webpage = http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/courses/ipp/
+
   | webpage = https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Fundamentals_of_programming/en
   | teacher = [[Tomas Kuzma|Mgr. Tomáš Kuzma]]
+
   | teacher = [[Matus Tuna|Tuna M.]]
   | email = kuzma[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email = tuna[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = http://dai.fmph.uniba.sk/~kuzma/
+
   | homepage =  
 
   | description = Zvládnuť základy programovania, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami, úvod do objektovo-orientovaného programovania.
 
   | description = Zvládnuť základy programovania, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami, úvod do objektovo-orientovaného programovania.
 
   | offered_in = Vyrovnávací v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | offered_in = Vyrovnávací v [[Master program in Cognitive Science|Magisterskom programe Kognitívna veda]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Latest revision as of 09:00, 26 September 2017

Základy programovania 2-IKV-105

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Základy programovania (2-IKV-105)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (1), L - laboratórne cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Fundamentals_of_programming/en
Informačný list: Informačný list 2-IKV-105 (fakultná služba)
Vyučujúci: Tuna M.
E-mail: tuna@fmph.uniba.sk

Popis predmetu:

Zvládnuť základy programovania, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami, úvod do objektovo-orientovaného programovania.

Je časťou študijného programu: Vyrovnávací v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne