m (Oprava odkazu na subor s infolistom)
 
Line 9: Line 9:
 
   | evaluation = 50/50  
 
   | evaluation = 50/50  
 
   | webpage =  
 
   | webpage =  
   | infosheet = [[File:2-IKV-102.sk.pdf|prevziať (PDF)]]
+
   | infosheet = [[media:2-IKV-102.sk.pdf|prevziať (PDF)]]
 
   | teacher = PaedDr. Iveta Kohanová, PhD.
 
   | teacher = PaedDr. Iveta Kohanová, PhD.
   | email = kohanova[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.stuba.sk
+
   | email = kohanova{{@}}fmph.stuba.sk
 
   | homepage = http://www.ddm.fmph.uniba.sk/profily/profilKohanova.htm  
 
   | homepage = http://www.ddm.fmph.uniba.sk/profily/profilKohanova.htm  
 
   | description = Prednáška poskytne študentom základy matematickej analýzy nevyhnutné pre štúdium informatiky a jej úlohy v kognitívnej vede. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, notáciu, spôsob myslenia a vyjadrovania.
 
   | description = Prednáška poskytne študentom základy matematickej analýzy nevyhnutné pre štúdium informatiky a jej úlohy v kognitívnej vede. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, notáciu, spôsob myslenia a vyjadrovania.

Latest revision as of 01:06, 18 September 2015

Matematika 2-IKV-102

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Matematika (2-IKV-102)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 4
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu:
Informačný list: prevziať (PDF)
Vyučujúci: PaedDr. Iveta Kohanová, PhD.
E-mail: kohanova@fmph.stuba.sk
Domovská stránka: http://www.ddm.fmph.uniba.sk/profily/profilKohanova.htm

Popis predmetu:

Prednáška poskytne študentom základy matematickej analýzy nevyhnutné pre štúdium informatiky a jej úlohy v kognitívnej vede. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, notáciu, spôsob myslenia a vyjadrovania.

Je časťou študijného programu: Vyrovnávací v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne