Cieľom týždenných seminárov v rámci výskumnej skupiny Cognition and Neural Computation (vedie Igor Farkaš) je poskytnúť študentom priestor na prezentáciu ich projektov a na vytvorenie vzájomnej interakcie.

Letný semester 2010/2011 streda 14:00-15:00 v I-8.

Program

 • 23.02. - Michal Malý (4dINF) - Kognitívna mapa bludiska
 • 02.03. - Dana Retová (3dINF) - Úloha jazyka v usudzovaní
 • 09.03. - Tomáš Malík (2mINF) - Učenie sa motorických akcií s využitím simulátora iCub
 • 16.03. - Viliam Dillinger (2mINF) - Spracovanie sekvencií pomocou hierarchickej neur. siete s echo stavmi
 • 23.03. - Ľudovít Malinovský (2dINF) - Modelovanie biologicko-kultúrnej koevolúcie jazyka a teórie mysle
 • 30.03. - Kristína Rebrová (2dINF) - Neurálny model porozumenia a pomenovávania akcií
 • 06.04. - seminár sa nekoná
 • 13.04. -
 • 20.04. -
 • 27.04. - Lukáš Zdechovan (1mAIN) - uchopovanie objektov v simulátore iCub
 • 04.05. -
 • 11.05. - Martin Kokoška (1mAIN)
 • 18.05. -
Revision as of 17:22, 16 March 2011 by Farkas (Talk | contribs)