Cieľom týždenných seminárov v rámci výskumnej skupiny Cognition and Neural Computation (vedie Igor Farkaš) je poskytnúť študentom priestor na prezentáciu ich projektov a na vytvorenie vzájomnej interakcie.

Letný semester 2010/2011 streda 14.00-15.00 v I-8.

Program

 • 23.02 - Michal Malý (4dINF) - Kognitívna mapa bludiska
 • 02.03 - Dana Retová (3dINF) - Úloha jazyka v usudzovaní
 • 09.03 - Tomáš Malík (2mINF) - Učenie sa motorických akcií s využitím simulátora iCub
 • 16.03 - Viliam Dillinger (2mINF) - Spracovanie sekvencií pomocou hierarchickej neur. siete s echo stavmi
 • 23.03 -
 • 30.03 - Kristína Rebrová (2dINF) - Neurálny model porozumenia a pomenovávania akcií
 • 06.04 - seminár sa nekoná
 • 13.04 -
 • 20.04 -
 • 27.04 - Lukáš Zdechovan (1mAIN) - uchopovanie objektov v simulátore iCub
 • 04.05 -
 • 11.05 - Martin Kokoška (1mAIN)
 • 18.05 -
Revision as of 13:07, 3 March 2011 by Retova (Talk | contribs)