Line 19: Line 19:
 
* 18.05. - Elisabeth Zimmermann (U. Vienna) - Playing as experiencing and making sense of the world
 
* 18.05. - Elisabeth Zimmermann (U. Vienna) - Playing as experiencing and making sense of the world
 
* 25.05. - Milan Halabuk a Gregor Zaťko (obaja mIKV) - rozpoznávanie objektov, swarm intelligence (prezentácie semestrálnych projektov)
 
* 25.05. - Milan Halabuk a Gregor Zaťko (obaja mIKV) - rozpoznávanie objektov, swarm intelligence (prezentácie semestrálnych projektov)
 +
* 01.06. -

Revision as of 11:00, 23 May 2011

Cieľom týždenných seminárov v rámci výskumnej skupiny Cognition and Neural Computation (vedie Igor Farkaš) je poskytnúť študentom priestor na prezentáciu ich projektov a na vytvorenie vzájomnej interakcie.

Letný semester 2010/2011 streda 14:00-15:00 v I-8.

Program