Line 12: Line 12:
 
* 30.03. - Kristína Rebrová (2dINF) - Neurálny model porozumenia a pomenovávania akcií
 
* 30.03. - Kristína Rebrová (2dINF) - Neurálny model porozumenia a pomenovávania akcií
 
* 06.04. - seminár sa nekoná
 
* 06.04. - seminár sa nekoná
* 13.04. -  
+
* 13.04. - Juraj Barič (2mINF) - Rozpoznávanie jednoduchých 2D objektov pomocou modelu DBN
 
* 20.04. - Jaro Blanář (1mAIN) - Šermovanie s využitím umelej inteligencie
 
* 20.04. - Jaro Blanář (1mAIN) - Šermovanie s využitím umelej inteligencie
* 27.04. - Lukáš Zdechovan (1mAIN) - Uchopovanie objektov v simulátore iCub
+
* 27.04. -
* 04.05. -
+
* 04.05. - Lukáš Zdechovan (1mAIN) - Uchopovanie objektov v simulátore iCub
 
* 11.05. - Martin Kokoška (1mAIN)
 
* 11.05. - Martin Kokoška (1mAIN)
 
* 18.05. -
 
* 18.05. -

Revision as of 16:27, 30 March 2011

Cieľom týždenných seminárov v rámci výskumnej skupiny Cognition and Neural Computation (vedie Igor Farkaš) je poskytnúť študentom priestor na prezentáciu ich projektov a na vytvorenie vzájomnej interakcie.

Letný semester 2010/2011 streda 14:00-15:00 v I-8.

Program