Line 18: Line 18:
 
* 11.05. - Martin Kokoška (1mAIN) a Ján Šilar (1mIKV) - [[Media:kokoska-silar.mu-rytmus-mns.cnc2011.pdf|Desynchronizácia mí rytmu a zrkadliace neuróny]]
 
* 11.05. - Martin Kokoška (1mAIN) a Ján Šilar (1mIKV) - [[Media:kokoska-silar.mu-rytmus-mns.cnc2011.pdf|Desynchronizácia mí rytmu a zrkadliace neuróny]]
 
* 18.05. - Elisabeth Zimmermann (U. Vienna) - Playing as experiencing and making sense of the world
 
* 18.05. - Elisabeth Zimmermann (U. Vienna) - Playing as experiencing and making sense of the world
* 25.05. -
+
* 25.05. - Milan Halabuk a Gregor Zaťko (obaja mIKV) - prezentácia sem. projektu

Revision as of 09:26, 23 May 2011

Cieľom týždenných seminárov v rámci výskumnej skupiny Cognition and Neural Computation (vedie Igor Farkaš) je poskytnúť študentom priestor na prezentáciu ich projektov a na vytvorenie vzájomnej interakcie.

Letný semester 2010/2011 streda 14:00-15:00 v I-8.

Program