Line 10: Line 10:
 
* 16.03. - Viliam Dillinger (2mINF) - [[Media:viliam.dillinger.cnc2011.pdf|Spracovanie sekvencií pomocou hierarchickej neur. siete s echo stavmi]]
 
* 16.03. - Viliam Dillinger (2mINF) - [[Media:viliam.dillinger.cnc2011.pdf|Spracovanie sekvencií pomocou hierarchickej neur. siete s echo stavmi]]
 
* 23.03. - Ľudovít Malinovský (2dINF) - [[Media:ludovit.malinovsky.koevolucia.cnc2011.pdf|Modelovanie biologicko-kultúrnej koevolúcie jazyka a teórie mysle]]
 
* 23.03. - Ľudovít Malinovský (2dINF) - [[Media:ludovit.malinovsky.koevolucia.cnc2011.pdf|Modelovanie biologicko-kultúrnej koevolúcie jazyka a teórie mysle]]
* 30.03. - Kristína Rebrová (2dINF) -  
+
* 30.03. - Kristína Rebrová (2dINF) - [[Media:K-rebrova-prezentaciaCNC-30.3.11.pdf|Neurálny model porozumenia a pomenovávania akcií]]
[[Media:K-rebrova-prezentaciaCNC-30.3.11.pdf|Neurálny model porozumenia a pomenovávania akcií]]
+
 
* 06.04. - seminár sa nekoná
 
* 06.04. - seminár sa nekoná
 
* 13.04. - Juraj Barič (2mINF) - [[Media:juraj.baric.dbn2011.pdf|Rozpoznávanie jednoduchých 2D objektov pomocou modelu DBN]]
 
* 13.04. - Juraj Barič (2mINF) - [[Media:juraj.baric.dbn2011.pdf|Rozpoznávanie jednoduchých 2D objektov pomocou modelu DBN]]

Revision as of 12:43, 12 May 2011

Cieľom týždenných seminárov v rámci výskumnej skupiny Cognition and Neural Computation (vedie Igor Farkaš) je poskytnúť študentom priestor na prezentáciu ich projektov a na vytvorenie vzájomnej interakcie.

Letný semester 2010/2011 streda 14:00-15:00 v I-8.

Program