Line 9: Line 9:
 
* 09.03. - Tomáš Malík (2mINF) - [[Media:tomas.malik.cnc2011.pdf|Učenie sa motorických akcií s využitím simulátora iCub]]
 
* 09.03. - Tomáš Malík (2mINF) - [[Media:tomas.malik.cnc2011.pdf|Učenie sa motorických akcií s využitím simulátora iCub]]
 
* 16.03. - Viliam Dillinger (2mINF) - [[Media:viliam.dillinger.cnc2011.pdf|Spracovanie sekvencií pomocou hierarchickej neur. siete s echo stavmi]]
 
* 16.03. - Viliam Dillinger (2mINF) - [[Media:viliam.dillinger.cnc2011.pdf|Spracovanie sekvencií pomocou hierarchickej neur. siete s echo stavmi]]
* 23.03. - Ľudovít Malinovský (2dINF) - Modelovanie biologicko-kultúrnej koevolúcie jazyka a teórie mysle
+
* 23.03. - Ľudovít Malinovský (2dINF) - [[Media:ludovit.malinovsky.koevolucia.cnc2011.pdf|Modelovanie biologicko-kultúrnej koevolúcie jazyka a teórie mysle]]
 
* 30.03. - Kristína Rebrová (2dINF) - Neurálny model porozumenia a pomenovávania akcií
 
* 30.03. - Kristína Rebrová (2dINF) - Neurálny model porozumenia a pomenovávania akcií
 
* 06.04. - seminár sa nekoná
 
* 06.04. - seminár sa nekoná

Revision as of 13:04, 29 March 2011

Cieľom týždenných seminárov v rámci výskumnej skupiny Cognition and Neural Computation (vedie Igor Farkaš) je poskytnúť študentom priestor na prezentáciu ich projektov a na vytvorenie vzájomnej interakcie.

Letný semester 2010/2011 streda 14:00-15:00 v I-8.

Program