(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 8: Line 8:
 
* 12.10. - Viliam Dillinger (1dINF) - Spracovanie sekvencií pomocou hierarchickej neur. siete s echo stavmi
 
* 12.10. - Viliam Dillinger (1dINF) - Spracovanie sekvencií pomocou hierarchickej neur. siete s echo stavmi
 
* 19.10. - Ľudovít Malinovský (3dINF) - Modelovanie biologicko-kultúrnej koevolúcie jazyka a teórie mysle
 
* 19.10. - Ľudovít Malinovský (3dINF) - Modelovanie biologicko-kultúrnej koevolúcie jazyka a teórie mysle
* 26.10. - Michal Wierzchon (Jagiellonian Uni, Krakow) - A connectionist model for implicit learning (hosť)
+
* 26.10. - Michal Wierzchon (Jagiellonian Uni, Krakow) - [[Media: wierzchon.cnc2011.pdf.gz|A connectionist model for implicit learning]] (hosť)
 
* 02.11. - Martin Kokoška (2mAIN) - Využitie rozhrania BCI2000 pri ovládaní loptičky na monitore
 
* 02.11. - Martin Kokoška (2mAIN) - Využitie rozhrania BCI2000 pri ovládaní loptičky na monitore
* 09.11. - tba
+
* 09.11. - Igor Farkaš - [[Media:farkas.cnc2011.pdf|Paradigma vizuálneho sveta: modelovanie jazykom riadenej vizuálnej pozornosti]]
* 16.11. - tba
+
* 16.11. - Dana Retová (4dINF) - Tower task with reinforcement learning
* 23.11. - tba
+
* 23.11. - Ľudovít Malinovský (3dINF) - pokr.
* 30.11. - tba
+
* 30.11. - Anton Vančo (2mAIN) - [[Media:vanco.causality.nov2011.pdf|Grangerova kauzalita]]
* 07.12. - tba
+
* 07.12. - Lukáš Zdechovan (2mAIN) - [[Media:lukas.zdechovan.grasping.cnc2011.2.pdf|Uchopovanie objektov v simulátore iCub]]
* 14.12. - tba
+
* 14.12. - Ideme spolu na cencobed.
  
  

Latest revision as of 10:15, 8 December 2011

Cieľom týždenných seminárov v rámci výskumnej skupiny Cognition and Neural Computation je poskytnúť študentom priestor na prezentáciu ich projektov a na vytvorenie vzájomnej interakcie.

Zimný semester 2011/2012 streda 12:00-13:00 v I-8.

Program

 • 05.10. - Martin Takáč - referovanie o zaujímavostiach z ICANN2011, Igor Farkaš - detto z CogSci2011
 • 12.10. - Viliam Dillinger (1dINF) - Spracovanie sekvencií pomocou hierarchickej neur. siete s echo stavmi
 • 19.10. - Ľudovít Malinovský (3dINF) - Modelovanie biologicko-kultúrnej koevolúcie jazyka a teórie mysle
 • 26.10. - Michal Wierzchon (Jagiellonian Uni, Krakow) - A connectionist model for implicit learning (hosť)
 • 02.11. - Martin Kokoška (2mAIN) - Využitie rozhrania BCI2000 pri ovládaní loptičky na monitore
 • 09.11. - Igor Farkaš - Paradigma vizuálneho sveta: modelovanie jazykom riadenej vizuálnej pozornosti
 • 16.11. - Dana Retová (4dINF) - Tower task with reinforcement learning
 • 23.11. - Ľudovít Malinovský (3dINF) - pokr.
 • 30.11. - Anton Vančo (2mAIN) - Grangerova kauzalita
 • 07.12. - Lukáš Zdechovan (2mAIN) - Uchopovanie objektov v simulátore iCub
 • 14.12. - Ideme spolu na cencobed.


Minulé semestre

Letný semester 2010/2011 streda 14:00-15:00 v I-8.

Program