Line 17: Line 17:
 
* 04.05. - Lukáš Zdechovan (1mAIN) - [[Media:lukas.zdechovan.grasping.cnc2011.pdf|Uchopovanie objektov v simulátore iCub]]
 
* 04.05. - Lukáš Zdechovan (1mAIN) - [[Media:lukas.zdechovan.grasping.cnc2011.pdf|Uchopovanie objektov v simulátore iCub]]
 
* 11.05. - Martin Kokoška (1mAIN) a Ján Šilar (1mIKV) - [[Media:kokoska-silar.mu-rytmus-mns.cnc2011.pdf|Desynchronizácia mí rytmu a zrkadliace neuróny]]
 
* 11.05. - Martin Kokoška (1mAIN) a Ján Šilar (1mIKV) - [[Media:kokoska-silar.mu-rytmus-mns.cnc2011.pdf|Desynchronizácia mí rytmu a zrkadliace neuróny]]
* 18.05. - Elisabeth Zimmermann (U. Vienna) - Playing as experiencing and making sense of the world
+
* 18.05. - Elisabeth Zimmermann (U. Vienna) - [[Media:zimmermann.playing.cnc2011.pdf|Playing as experiencing and making sense of the world]]
 
* 25.05. - Milan Halabuk a Gregor Zaťko (obaja mIKV) - [[Media:halabuk.dbn.cnc2011.pdf|Rozpoznávanie objektov]], [[Media:zatko.swarm.cnc2011.pdf|Swarm intelligence]]
 
* 25.05. - Milan Halabuk a Gregor Zaťko (obaja mIKV) - [[Media:halabuk.dbn.cnc2011.pdf|Rozpoznávanie objektov]], [[Media:zatko.swarm.cnc2011.pdf|Swarm intelligence]]
 
* 01.06. - Filip Tóth (mIKV) - [[Media:toth.robot.cnc2011.pdf|Mobilný robot]]
 
* 01.06. - Filip Tóth (mIKV) - [[Media:toth.robot.cnc2011.pdf|Mobilný robot]]
 
* 09.06. (štvrtok) - Kristína Rebrová - referovanie o RobotDoc jarnej škole v Budapešti
 
* 09.06. (štvrtok) - Kristína Rebrová - referovanie o RobotDoc jarnej škole v Budapešti

Revision as of 09:08, 8 June 2011

Cieľom týždenných seminárov v rámci výskumnej skupiny Cognition and Neural Computation (vedie Igor Farkaš) je poskytnúť študentom priestor na prezentáciu ich projektov a na vytvorenie vzájomnej interakcie.

Letný semester 2010/2011 streda 14:00-15:00 v I-8.

Program