Line 20: Line 20:
 
* 25.05. - Milan Halabuk a Gregor Zaťko (obaja mIKV) - [[Media:halabuk.dbn.cnc2011.pdf|Rozpoznávanie objektov]], [[Media:zatko.swarm.cnc2011.pdf|Swarm intelligence]]
 
* 25.05. - Milan Halabuk a Gregor Zaťko (obaja mIKV) - [[Media:halabuk.dbn.cnc2011.pdf|Rozpoznávanie objektov]], [[Media:zatko.swarm.cnc2011.pdf|Swarm intelligence]]
 
* 01.06. - Filip Tóth (mIKV) - [[Media:toth.robot.cnc2011.pdf|Mobilný robot]]
 
* 01.06. - Filip Tóth (mIKV) - [[Media:toth.robot.cnc2011.pdf|Mobilný robot]]
* 08.06. - Kristína Rebrová - referovanie o RobotDoc jarnej škole (2-4.5., Budapešť)
+
* 09.06. - Kristína Rebrová - referovanie o RobotDoc jarnej škole (2-4.5., Budapešť) (štvrtok)

Revision as of 19:44, 6 June 2011

Cieľom týždenných seminárov v rámci výskumnej skupiny Cognition and Neural Computation (vedie Igor Farkaš) je poskytnúť študentom priestor na prezentáciu ich projektov a na vytvorenie vzájomnej interakcie.

Letný semester 2010/2011 streda 14:00-15:00 v I-8.

Program