Line 16: Line 16:
 
* 27.04. -  
 
* 27.04. -  
 
* 04.05. - Lukáš Zdechovan (1mAIN) - Uchopovanie objektov v simulátore iCub
 
* 04.05. - Lukáš Zdechovan (1mAIN) - Uchopovanie objektov v simulátore iCub
* 11.05. - Martin Kokoška (1mAIN)
+
* 11.05. - Martin Kokoška (1mAIN) a Ján Šilar (1mIKV) - Desynchronizácia \mu rytmu a zrkadliace neuróny
 
* 18.05. -
 
* 18.05. -

Revision as of 12:34, 1 April 2011

Cieľom týždenných seminárov v rámci výskumnej skupiny Cognition and Neural Computation (vedie Igor Farkaš) je poskytnúť študentom priestor na prezentáciu ich projektov a na vytvorenie vzájomnej interakcie.

Letný semester 2010/2011 streda 14:00-15:00 v I-8.

Program