Výskumná skupina pre konkurentné a distribuované systémy

Zameranie skupiny

výpočtové modely pre konkurentné, paralelné a distribuované systémy

formálne metódy

špecifikácia a verifikácia

aplikácie v oblasti bezpečnosti

Členovia


Projekty

VEGA - Knowledge representation for ambient intelligence (2012 - 2015)

VEGA - Network computing Nonstandard models of computing - specification, complexity and security (2006 - 2008)

VEGA - Models for concurrent, parallel and intelligent computing (2000 - 2002) …

Publikácie

Journal papers

Conference papers

Revision as of 09:57, 7 October 2015 by Gruska (Talk | contribs) (Publikácie)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)