m
 
Line 4: Line 4:
 
   | image    =  
 
   | image    =  
 
   | section  =  
 
   | section  =  
   | position = spolupracovník
+
   | position = externá spolupracovníčka
 
   | phone    = (+421 2 602 95)207  
 
   | phone    = (+421 2 602 95)207  
 
   | room    = M 163  
 
   | room    = M 163  

Latest revision as of 19:04, 22 June 2015

Broňa Brejová

Broňa Brejová
Meno: Mgr. Broňa Brejová, PhD.
externá spolupracovníčka
Telefón: (+421 2 602 95)207
Email: brona.brejova@fmph...
Miestnosť: M 163
Adresa: Mgr. Broňa Brejová, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: http://compbio.fmph.uniba.sk/~bbrejova/

Výučba

Výskum

Publikácie