Branislav Malinovský

Branislav Malinovský
Meno: Mgr. Branislav Malinovský
doctoral student
Email: branislav.malinovsky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i19
Adresa: Mgr. Branislav Malinovský
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • Multiagentové systémy
  • Riadiace kognitívne štruktúry (živých) systémov na báze agentovo orientovaného programovania

Publikácie

Revision as of 09:03, 28 September 2011 by Branislav (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)