Brain and mind 1-MXX-407

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Brain and mind (1-MXX-407)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/MM/
Informačný list: Informačný list 1-MXX-407 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Rybár, CSc.
E-mail: rybar@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Predmetom prednáškového cyklu je ľudská myseľ a mozog z hľadiska počítačovej vedy, neurovedy, psychológie, antropológie a filozofie. V rámci tohto cyklu vystúpia poprední domáci a zahraniční odborníci.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 18:45, 19 October 2011 by Retova (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)