Brain and mind 1-MXX-407

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Brain and mind (1-MXX-407)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-MXX-407 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Rybár, CSc.
E-mail: rybar@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Present the newest biological, psychological and philosophical knowledge about brain/mind.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 19:25, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)