Line 8: Line 8:
 
   | form = K - kurz (2)
 
   | form = K - kurz (2)
 
   | evaluation = 50/50  
 
   | evaluation = 50/50  
   | webpage = [http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/MM/index.php| Mozog a myseľ]
+
   | webpage = http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/MM/
 
   | teacher = [[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, CSc.]]
 
   | teacher = [[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, CSc.]]
 
   | email = rybar[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = rybar[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk

Latest revision as of 18:45, 19 October 2011

Brain and mind 1-MXX-407

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Brain and mind (1-MXX-407)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://ii.fmph.uniba.sk/~retova/MM/
Informačný list: Informačný list 1-MXX-407 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Rybár, CSc.
E-mail: rybar@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Predmetom prednáškového cyklu je ľudská myseľ a mozog z hľadiska počítačovej vedy, neurovedy, psychológie, antropológie a filozofie. V rámci tohto cyklu vystúpia poprední domáci a zahraniční odborníci.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne