Line 12: Line 12:
 
   | email = rybar[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = rybar[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | homepage = chýba
 
   | homepage = chýba
   | description = Present the newest biological, psychological and philosophical knowledge about brain/mind.
+
   | description = Predmetom prednáškového cyklu je ľudská myseľ a mozog z hľadiska počítačovej vedy, neurovedy, psychológie, antropológie a filozofie. V rámci tohto cyklu vystúpia poprední domáci a zahraniční odborníci.
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 23:15, 20 August 2008

Brain and mind 1-MXX-407

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Brain and mind (1-MXX-407)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-MXX-407 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Rybár, CSc.
E-mail: rybar@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Predmetom prednáškového cyklu je ľudská myseľ a mozog z hľadiska počítačovej vedy, neurovedy, psychológie, antropológie a filozofie. V rámci tohto cyklu vystúpia poprední domáci a zahraniční odborníci.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne