(New page: {{Course | name = Brain and mind | code = 1-MXX-407 | prerequisites = none | semester = Winter | year = 1-3 | credits = 3 | form = C - course (2) | evaluation = 50/50 | ...)
 
Line 1: Line 1:
{{Course
+
{{Predmet
 
   | name = Brain and mind
 
   | name = Brain and mind
 
   | code = 1-MXX-407
 
   | code = 1-MXX-407
   | prerequisites = none
+
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Winter
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1-3
 
   | year = 1-3
 
   | credits = 3
 
   | credits = 3
   | form = C - course (2)
+
   | form = K - kurz (2)
 
   | evaluation = 50/50  
 
   | evaluation = 50/50  
   | webpage = not available
+
   | webpage = chýba
 
   | teacher = [[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, CSc.]]
 
   | teacher = [[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, CSc.]]
 
   | email = rybar[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = rybar[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = not available
+
   | homepage = chýba
 
   | description = Present the newest biological, psychological and philosophical knowledge about brain/mind.
 
   | description = Present the newest biological, psychological and philosophical knowledge about brain/mind.
   | offered_in = Elective in [[Master program in Applied Informatics]]
+
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
   | recommendations = none
+
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 19:25, 20 August 2008

Brain and mind 1-MXX-407

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Brain and mind (1-MXX-407)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-3
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 1-MXX-407 (fakultná služba)
Vyučujúci: doc. PhDr. Ján Rybár, CSc.
E-mail: rybar@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

Present the newest biological, psychological and philosophical knowledge about brain/mind.

Je časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne