Počítačové videnie 1

streda 11:30, F1 248

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Anita Antalová 10 5 4.5 - 19.5
2 Peter Buzák 10 5 0 - 15
3 Andrea Kostrová 10 5 7 - 22
4 Veronika Weissová 10 5 4.5 - 19.5
5 Adrián Gombos 10 5 6 - 21
6 Juraj Cabák 10 5 4.5 - 19.5
7 Barbara Vozáryová 10 5 3 - 18
8 Monika Víghová 10 5 4 - 19
9 Zoltán Tóth 9 5 3.5 - 17.5
10 Máté Vas 9 5 3.5 - 17.5
11 Bolyós Csaba 10 5 2 - 17
12 Miroslav Bodiš 10 5 6 - 21
13 Matej Klobusnik 5 5 5 - 15
14 Jakub Dobšovič 9 5 5 - 19
15 Petra Kúdeľová 9 5 3 - 17
16 Mária Nemsilajová 8 0 0 - 8
17 Andrej Lang 8 0 0 - 8
18 Stanislav Griguš 8 0 5 - 13
Revision as of 22:20, 7 December 2011 by Kucerova (Talk | contribs)