Počítačové videnie 1

pondelok 8:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Denisa Najnerová 8 5.5 5 0 10.5
2 Mária Stasinková 8 5 5 0 10
3 Ádám Horváth 8 7 5 0 12
4 Ivan Halahovets 8 6 0 0 6
5 Tibor Stanko 8 6 5 0 11
6 Daniel Skalický 8 5 4 0 9
7 Viktor Kuruc 8 5 5 0 11
8 Paula Schichmanova 8 5+ 5 0 10
9 Martin Truben 8 5 5 0 10
10 Alžbeta Svitková 6 0 0 0 1

streda 13:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Martin Ludwig 8 5+ 5 0 10
2 Richard Halčin 8 5 5 0 10
3 Miloš Fabian 7 5 5 0 10
4 Mário Hurtoš 8 5 5 0 10
5 Jakub Dobeš 8 5 5 0 10
6 Ján Pajan 6 4.5 5 0 9.5
7 Michal Jarábek 8 5 5 0 10
8 Tomáš Vajda 8 4.5 5 0 9.5
9 Ľubomír Hrzič 8 3 5 0 8
10 Katarína Kotrlová 1 0 0 0 0
11 Albert Herencsár 1 0 0 0 0
12 Michal Bubnár 7 4 + 0 4
13 Marián Rusnák 3 0 0 0 0
14 Marína Madová 6 5.5 5 0 10.5
15 Peter Rogožník 6 5+ 5 0 10
16 Jana Pernecká 8 6.5 1.5 0 8
17 Tomáš Ďurica 8 4.5 4 0 8.5
18 Lukáš Dilik 8 6 5 0 11
19 Juraj Jurči 8 5 5 0 10
20 Patrícia Franková 6 6 5 0 11
21 Martin Jambor 8 4 5 0 9
22 Michal Vozný 8 5 5 0 10
23 Marcel Sarič 8 5 2.5 0 7.5
24 Rastislav Kamenický 8 5 5 0 10
25 Michal Piovarči 8 5 5 0 10

štvrtok 13:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Adam Zajíček 1 0 0 0 0
2 Matej Kopernický 8 6 5+ 0 11
3 Vladimír Magyar 7 5 5 0 10
4 Jakub Košinár 8 5+ 5 0 10
5 Petra Gottlieberová 7 5 5 0 10
6 Juraj Šipold 8 5 5 0 10
7 Matej Fandl 7 6 5 0 11
8 Eliška Pätoprstá 8 4 5 0 11
9 Michal Hozza 6 5+ 5 0 10
10 Ján Hledík 6 0 5 0 5
Revision as of 11:42, 28 November 2012 by Haladova (Talk | contribs)