Počítačové videnie 1

pondelok 8:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Denisa Najnerová 4 0 0 0 0
2 Mária Stasinková 4 0 0 0 0
3 Ádám Horváth 4 0 0 0 0
4 Ivan Halahovets 4 0 0 0 0
5 Tibor Stanko 4 0 0 0 0
6 Daniel Skalický 3 0 0 0 0
7 Viktor Kuruc 3 0 0 0 0
8 Paula Schichmanova 3 0 0 0 0
9 Martin Truben 3 0 0 0 0
10 Alžbeta Svitková 3 0 0 0 0

streda 13:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Martin Ludwig 3 0 0 0 0
2 Richard Halčin 3 0 0 0 0
3 Miloš Fabian 3 0 0 0 0
4 Mário Hurtoš 3 0 0 0 0
5 Jakub Dobeš 3 0 0 0 0
6 Ján Pajan 3 0 0 0 0
7 Michal Jarábek 3 0 0 0 0
8 Tomáš Vajda 3 0 0 0 0
9 Ľubomír Hrzič 3 0 0 0 0
10 Katarína Kotrlová 1 0 0 0 0
11 Albert Herencsár 1 0 0 0 0
12 Michal Bubnár 2 0 0 0 0
13 Marián Rusnák 3 0 0 0 0
14 Marína Madová 3 0 0 0 0
15 Peter Rogožník 3 0 0 0 0
16 Jana Pernecká 3 0 0 0 0
17 Tomáš Ďurica 3 0 0 0 0
18 Lukáš Dilik 3 0 0 0 0
19 Juraj Jurči 3 0 0 0 0
20 Patrícia Franková 3 0 0 0 0
21 Martin Jambor 3 0 0 0 0
22 Michal Vozný 3 0 0 0 0
23 Marcel Sarič 3 0 0 0 0
24 Rastislav Kamenický 3 0 0 0 0
25 Michal Piovarči 3 0 0 0 0

štvrtok 13:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Adam Zajíček 1 0 0 0 0
2 Matej Kopernický 3 0 0 0 0
3 Vladimír Magyar 3 0 0 0 0
4 Jakub Košinár 3 0 0 0 0
5 Petra Gottlieberová 3 0 0 0 0
6 Juraj Šipold 3 0 0 0 0
7 Daniel Skalický 2 0 0 0 0
8 Matej Fandl 2 0 0 0 0
9 Eliška Pätoprstá 3 0 0 0 0
10 Michal Hozza 3 0 0 0 0
11 Ján Hledík 2 0 0 0 0
Revision as of 09:09, 9 October 2012 by Haladova (Talk | contribs)