Line 22: Line 22:
 
| Anton Blahunka
 
| Anton Blahunka
 
| 3
 
| 3
| -
+
| 10
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| -
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 3
 
| 3
 
| Jakub Čulík
 
| Jakub Čulík
 
| 4
 
| 4
| -
+
| 10
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| -
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 4
 
| 4
 
| František Eliáš
 
| František Eliáš
 
| 4
 
| 4
| -
+
| 10
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| -
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 5
 
| 5
Line 54: Line 54:
 
| Cyril Gramblička   
 
| Cyril Gramblička   
 
| 4
 
| 4
| -
+
| 10
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| -
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 7
 
| 7
 
| Jozef Hladký
 
| Jozef Hladký
 
| 4
 
| 4
| -
+
| 10
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| -
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 8
 
| 8
Line 94: Line 94:
 
| Zdenko Kobezda
 
| Zdenko Kobezda
 
| 3
 
| 3
| -
+
| 10
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| -
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 12
 
| 12
 
| Pavo Komiňák
 
| Pavo Komiňák
 
| 4
 
| 4
| -
+
| 10
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| -
+
| 10
 
|-  
 
|-  
 
| 13
 
| 13
 
| Lukáš Král
 
| Lukáš Král
 
| 3
 
| 3
| -
+
| 10+
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| -
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 14
 
| 14
 
| Martin Kuchyňár
 
| Martin Kuchyňár
 
| 4
 
| 4
| -
+
| 10+
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| -
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 15
 
| 15
 
| Marek Letavay
 
| Marek Letavay
 
| 4
 
| 4
| -
+
| 10
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| -
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 16
 
| 16
Line 150: Line 150:
 
| Michal Martin
 
| Michal Martin
 
| 4
 
| 4
| -
+
| 10
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| -
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 19
 
| 19
 
| Zuzana Michalicová
 
| Zuzana Michalicová
 
| 4
 
| 4
| -
+
| 10
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| -
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 20
 
| 20
 
| Peter Németh
 
| Peter Németh
 
| 4
 
| 4
| -
+
| 10
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| -
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 21
 
| 21
 
| Ľudmila Nemsilajová
 
| Ľudmila Nemsilajová
 
| 4
 
| 4
| -
+
| 10
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| -
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 22
 
| 22
Line 214: Line 214:
 
| Erich Siebenstich
 
| Erich Siebenstich
 
| 3
 
| 3
| -
+
| 10
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| -
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 27
 
| 27
Line 238: Line 238:
 
| Erik Virág
 
| Erik Virág
 
| 4
 
| 4
| -
+
| 10
 
| -  
 
| -  
 
| -
 
| -
| -
+
| 10
 
|-
 
|-
 
| 30
 
| 30

Revision as of 11:38, 26 October 2013

Počítačové videnie 1

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Peter Bezák 4 - - - -
2 Anton Blahunka 3 10 - - 10
3 Jakub Čulík 4 10 - - 10
4 František Eliáš 4 10 - - 10
5 Michal Foltin 4 10 - - 10
6 Cyril Gramblička 4 10 - - 10
7 Jozef Hladký 4 10 - - 10
8 Ján Hledík 3 - - - -
9 Adam Chrást 4 10+ - - 10
10 Lenka Knapereková 4 10+ - - 10
11 Zdenko Kobezda 3 10 - - 10
12 Pavo Komiňák 4 10 - - 10
13 Lukáš Král 3 10+ - - 10
14 Martin Kuchyňár 4 10+ - - 10
15 Marek Letavay 4 10 - - 10
16 Jakub Lukašík 3 - - - -
17 Jakub Marek 3 - - - -
18 Michal Martin 4 10 - - 10
19 Zuzana Michalicová 4 10 - - 10
20 Peter Németh 4 10 - - 10
21 Ľudmila Nemsilajová 4 10 - - 10
22 Jana Pernecká 3 - - - -
23 Martin Reiberger 3 10+ - - 10
24 Adrian Ritomský 4 10+ - - 10
25 Ján Ruhalovksý 3 10+ - - 10
26 Erich Siebenstich 3 10 - - 10
27 Alexander Takács 3 10 - - 10
28 Juraj Tylka 3 - - - -
29 Erik Virág 4 10 - - 10
30 Matúš Vojčik 4 - - - -
31 Ľubomír Žák 3 - - - -