Line 15: Line 15:
 
| 1
 
| 1
 
| Denisa Najnerová
 
| Denisa Najnerová
| 3
+
| 4
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 23: Line 23:
 
| 2
 
| 2
 
| Mária Stasinková
 
| Mária Stasinková
| 3
+
| 4
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 31: Line 31:
 
| 3
 
| 3
 
| Ádám Horváth
 
| Ádám Horváth
| 3
+
| 4
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 39: Line 39:
 
| 4
 
| 4
 
| Ivan Halahovets
 
| Ivan Halahovets
| 3
+
| 4
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 47: Line 47:
 
| 5
 
| 5
 
| Tibor Stanko
 
| Tibor Stanko
| 3
+
| 4
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 55: Line 55:
 
| 6
 
| 6
 
| Daniel Skalický
 
| Daniel Skalický
| 2
+
| 3
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 63: Line 63:
 
| 7
 
| 7
 
| Viktor Kuruc
 
| Viktor Kuruc
| 2
+
| 3
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 71: Line 71:
 
| 8
 
| 8
 
| Paula Schichmanova
 
| Paula Schichmanova
| 2
+
| 3
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 79: Line 79:
 
| 9
 
| 9
 
| Martin Truben
 
| Martin Truben
| 2
+
| 3
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  
Line 87: Line 87:
 
| 10
 
| 10
 
| Alžbeta Svitková
 
| Alžbeta Svitková
| 2
+
| 3
 
| 0
 
| 0
 
| 0  
 
| 0  

Revision as of 09:09, 9 October 2012

Počítačové videnie 1

pondelok 8:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Denisa Najnerová 4 0 0 0 0
2 Mária Stasinková 4 0 0 0 0
3 Ádám Horváth 4 0 0 0 0
4 Ivan Halahovets 4 0 0 0 0
5 Tibor Stanko 4 0 0 0 0
6 Daniel Skalický 3 0 0 0 0
7 Viktor Kuruc 3 0 0 0 0
8 Paula Schichmanova 3 0 0 0 0
9 Martin Truben 3 0 0 0 0
10 Alžbeta Svitková 3 0 0 0 0

streda 13:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Martin Ludwig 3 0 0 0 0
2 Richard Halčin 3 0 0 0 0
3 Miloš Fabian 3 0 0 0 0
4 Mário Hurtoš 3 0 0 0 0
5 Jakub Dobeš 3 0 0 0 0
6 Ján Pajan 3 0 0 0 0
7 Michal Jarábek 3 0 0 0 0
8 Tomáš Vajda 3 0 0 0 0
9 Ľubomír Hrzič 3 0 0 0 0
10 Katarína Kotrlová 1 0 0 0 0
11 Albert Herencsár 1 0 0 0 0
12 Michal Bubnár 2 0 0 0 0
13 Marián Rusnák 3 0 0 0 0
14 Marína Madová 3 0 0 0 0
15 Peter Rogožník 3 0 0 0 0
16 Jana Pernecká 3 0 0 0 0
17 Tomáš Ďurica 3 0 0 0 0
18 Lukáš Dilik 3 0 0 0 0
19 Juraj Jurči 3 0 0 0 0
20 Patrícia Franková 3 0 0 0 0
21 Martin Jambor 3 0 0 0 0
22 Michal Vozný 3 0 0 0 0
23 Marcel Sarič 3 0 0 0 0
24 Rastislav Kamenický 3 0 0 0 0
25 Michal Piovarči 3 0 0 0 0

štvrtok 13:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Adam Zajíček 1 0 0 0 0
2 Matej Kopernický 3 0 0 0 0
3 Vladimír Magyar 3 0 0 0 0
4 Jakub Košinár 3 0 0 0 0
5 Petra Gottlieberová 3 0 0 0 0
6 Juraj Šipold 3 0 0 0 0
7 Daniel Skalický 2 0 0 0 0
8 Matej Fandl 2 0 0 0 0
9 Eliška Pätoprstá 3 0 0 0 0
10 Michal Hozza 3 0 0 0 0
11 Ján Hledík 2 0 0 0 0