Line 122: Line 122:
 
| 5
 
| 5
 
| 5  
 
| 5  
| -
+
| 30
| 20
+
| 50
 
|-
 
|-
 
| 15
 
| 15
Line 130: Line 130:
 
| 5
 
| 5
 
| 3  
 
| 3  
| -
+
| 30
| 18
+
| 48
 
|-
 
|-
 
| 16
 
| 16

Revision as of 18:39, 21 December 2011

Počítačové videnie 1

streda 11:30, F1 248

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Anita Antalová 10 5 4.5 - 19.5
2 Peter Buzák 10 5 0 - 15
3 Andrea Kostrová 10 5 7 - 22
4 Veronika Weissová 10 5 4.5 - 19.5
5 Adrián Gombos 10 5 6 - 21
6 Juraj Cabák 10 5 4.5 - 19.5
7 Barbara Vozáryová 10 5 3 - 18
8 Monika Víghová 10 5 4 - 19
9 Zoltán Tóth 10 5 3.5 - 18.5
10 Máté Vas 10 5 3.5 - 18.5
11 Bolyós Csaba 10 5 2 - 17
12 Miroslav Bodiš 10 5 6 - 21
13 Matej Klobusnik 5 5 5 - 15
14 Jakub Dobšovič 10 5 5 30 50
15 Petra Kúdeľová 10 5 3 30 48
16 Mária Nemsilajová 9 0 0 - 9
17 Andrej Lang 9 0 0 - 9
18 Stanislav Griguš 9 0 5 - 14