Line 14: Line 14:
 
| 1
 
| 1
 
| Peter Bezák
 
| Peter Bezák
| 5
+
| 7
 
| 8
 
| 8
 
| -  
 
| -  
Line 23: Line 23:
 
| 2
 
| 2
 
| Anton Blahunka
 
| Anton Blahunka
| 5
+
| 7
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 32: Line 32:
 
| 3
 
| 3
 
| Jakub Čulík
 
| Jakub Čulík
| 5
+
| 6
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 41: Line 41:
 
| 4
 
| 4
 
| František Eliáš
 
| František Eliáš
| 5
+
| 6
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 50: Line 50:
 
| 5
 
| 5
 
| Michal Foltin
 
| Michal Foltin
| 6
+
| 7
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 59: Line 59:
 
| 6
 
| 6
 
| Cyril Gramblička   
 
| Cyril Gramblička   
| 6
+
| 7
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 68: Line 68:
 
| 7
 
| 7
 
| Jozef Hladký
 
| Jozef Hladký
| 6
+
| 7
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 77: Line 77:
 
| 8
 
| 8
 
| Ján Hledík
 
| Ján Hledík
| 5
+
| 7
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 95: Line 95:
 
| 10
 
| 10
 
| Lenka Knapereková
 
| Lenka Knapereková
| 6
+
| 8
 
| 10+
 
| 10+
 
| -  
 
| -  
Line 104: Line 104:
 
| 11
 
| 11
 
| Zdenko Kobezda
 
| Zdenko Kobezda
| 4
+
| 6
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 113: Line 113:
 
| 12
 
| 12
 
| Pavo Komiňák
 
| Pavo Komiňák
| 5
+
| 6
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 122: Line 122:
 
| 13
 
| 13
 
| Lukáš Král
 
| Lukáš Král
| 5
+
| 6
 
| 10+
 
| 10+
 
| -  
 
| -  
Line 131: Line 131:
 
| 14
 
| 14
 
| Martin Kuchyňár
 
| Martin Kuchyňár
| 6
+
| 7
 
| 10+
 
| 10+
 
| -  
 
| -  
Line 140: Line 140:
 
| 15
 
| 15
 
| Marek Letavay
 
| Marek Letavay
| 6
+
| 7
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 149: Line 149:
 
| 16
 
| 16
 
| Jakub Lukašík
 
| Jakub Lukašík
| 4
+
| 6
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 158: Line 158:
 
| 17
 
| 17
 
| Jakub Marek
 
| Jakub Marek
| 6
+
| 7
 
| 10+
 
| 10+
 
| -  
 
| -  
Line 167: Line 167:
 
| 18
 
| 18
 
| Michal Martin
 
| Michal Martin
| 5
+
| 7
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 176: Line 176:
 
| 19
 
| 19
 
| Zuzana Michalicová
 
| Zuzana Michalicová
| 6
+
| 8
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 185: Line 185:
 
| 20
 
| 20
 
| Peter Németh
 
| Peter Németh
| 6
+
| 7
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 194: Line 194:
 
| 21
 
| 21
 
| Ľudmila Nemsilajová
 
| Ľudmila Nemsilajová
| 5
+
| 6
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 203: Line 203:
 
| 22
 
| 22
 
| Jana Pernecká
 
| Jana Pernecká
| 4
+
| 6
 
| 9
 
| 9
 
| -  
 
| -  
Line 221: Line 221:
 
| 24
 
| 24
 
| Adrian Ritomský
 
| Adrian Ritomský
| 6
+
| 7
 
| 10+
 
| 10+
 
| -  
 
| -  
Line 230: Line 230:
 
| 25
 
| 25
 
| Ján Ruhalovksý
 
| Ján Ruhalovksý
| 4
+
| 5
 
| 10+
 
| 10+
 
| -  
 
| -  
Line 239: Line 239:
 
| 26
 
| 26
 
| Erich Siebenstich
 
| Erich Siebenstich
| 5
+
| 6
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 248: Line 248:
 
| 27
 
| 27
 
| Alexander Takács
 
| Alexander Takács
| 4
+
| 5
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 257: Line 257:
 
| 28
 
| 28
 
| Juraj Tylka
 
| Juraj Tylka
| 4
+
| 5
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 266: Line 266:
 
| 29
 
| 29
 
| Erik Virág
 
| Erik Virág
| 6
+
| 7
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  
Line 275: Line 275:
 
| 30
 
| 30
 
| Matúš Vojčik
 
| Matúš Vojčik
| 6
+
| 8
 
| 10
 
| 10
 
| -  
 
| -  

Revision as of 17:20, 19 November 2013

Počítačové videnie 1

meno účasť úloha 1 úloha 2 malé úlohy projekt spolu
1 Peter Bezák 7 8 - - - 8
2 Anton Blahunka 7 10 - - - 10
3 Jakub Čulík 6 10 - - - 10
4 František Eliáš 6 10 - - - 10
5 Michal Foltin 7 10 - - - 10
6 Cyril Gramblička 7 10 - - - 10
7 Jozef Hladký 7 10 - - - 10
8 Ján Hledík 7 10 - - - 10
9 Adam Chrást 5 10+ - - - 10
10 Lenka Knapereková 8 10+ - - - 10
11 Zdenko Kobezda 6 10 - - - 10
12 Pavo Komiňák 6 10 - - - 10
13 Lukáš Král 6 10+ - - - 10
14 Martin Kuchyňár 7 10+ - - - 10
15 Marek Letavay 7 10 - - - 10
16 Jakub Lukašík 6 10 - - - 10
17 Jakub Marek 7 10+ - - - 10
18 Michal Martin 7 10 - - - 10
19 Zuzana Michalicová 8 10 - - - 10
20 Peter Németh 7 10 - - - 10
21 Ľudmila Nemsilajová 6 10 - - - 10
22 Jana Pernecká 6 9 - - - 9
23 Martin Reiberger 5 10+ - - - 10
24 Adrian Ritomský 7 10+ - - - 10
25 Ján Ruhalovksý 5 10+ - - - 10
26 Erich Siebenstich 6 10 - - - 10
27 Alexander Takács 5 10 - - - 10
28 Juraj Tylka 5 10 - - - 10
29 Erik Virág 7 10 - - - 10
30 Matúš Vojčik 8 10 - - - 10
31 Ľubomír Žák 4 10 - - - 10