Line 108: Line 108:
 
|-  
 
|-  
 
| 1
 
| 1
| Denisa Najnerová
+
| Martin Ludwig
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 116: Line 116:
 
|-  
 
|-  
 
| 2
 
| 2
| Mária Stasinková
+
| Richard Hačin
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 124: Line 124:
 
|-
 
|-
 
| 3
 
| 3
| Ádám Horváth
+
| Miloš Fabian
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 132: Line 132:
 
|-
 
|-
 
| 4
 
| 4
| Ivan Halahovets
+
| Mário Hurtoš
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 140: Line 140:
 
|-
 
|-
 
| 5
 
| 5
| Tibor Stanko
+
| Jakub Dobeš
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 148: Line 148:
 
|-
 
|-
 
| 6
 
| 6
| Daniel Skalický
+
| Ján Pajan
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 156: Line 156:
 
|-
 
|-
 
| 7
 
| 7
| -
+
| Michal Jarábek
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 164: Line 164:
 
|-
 
|-
 
| 8
 
| 8
| -
+
| Tomáš Vajda
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 172: Line 172:
 
|-
 
|-
 
| 9
 
| 9
| -
+
| Ľubomír Hrzič
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 180: Line 180:
 
|-
 
|-
 
| 10
 
| 10
| -
+
| Katarína Kotrlová
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 188: Line 188:
 
|-
 
|-
 
| 11
 
| 11
| -
+
| Albert Herencsár
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 196: Line 196:
 
|-
 
|-
 
| 12
 
| 12
| -
+
| Michal Bubnár
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 202: Line 202:
 
| 0
 
| 0
 
| 0
 
| 0
|-
+
|-  
 
| 13
 
| 13
| -
+
| Marián Rusnák
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 212: Line 212:
 
|-
 
|-
 
| 14
 
| 14
| -
+
| Marína Madová
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 220: Line 220:
 
|-
 
|-
 
| 15
 
| 15
| -
+
| Peter Rogožník
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 228: Line 228:
 
|-
 
|-
 
| 16
 
| 16
| -
+
| Jana Pernecká
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 236: Line 236:
 
|-
 
|-
 
| 17
 
| 17
| -
+
| Tomáš Ďurica
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 244: Line 244:
 
|-
 
|-
 
| 18
 
| 18
| -
+
| Lukáš Dilik
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 252: Line 252:
 
|-
 
|-
 
| 19
 
| 19
| -
+
| Juraj Jurči
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 260: Line 260:
 
|-
 
|-
 
| 20
 
| 20
| -
+
| Patrícia Franková
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 268: Line 268:
 
|-
 
|-
 
| 21
 
| 21
| -
+
| Martin Jambor
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 276: Line 276:
 
|-
 
|-
 
| 22
 
| 22
| -
+
| Michal Vozug
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 284: Line 284:
 
|-
 
|-
 
| 23
 
| 23
| -
+
| Marcel Sarič
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 292: Line 292:
 
|-
 
|-
 
| 24
 
| 24
| -
+
| Rastislav Kamenický
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0
Line 300: Line 300:
 
|-
 
|-
 
| 25
 
| 25
| -
+
| Michal Piovarči
 
| 1
 
| 1
 
| 0
 
| 0

Revision as of 13:01, 25 September 2012

Počítačové videnie 1

pondelok 8:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Denisa Najnerová 1 0 0 0 0
2 Mária Stasinková 1 0 0 0 0
3 Ádám Horváth 1 0 0 0 0
4 Ivan Halahovets 1 0 0 0 0
5 Tibor Stanko 1 0 0 0 0
6 Daniel Skalický 1 0 0 0 0
7 - 1 0 0 0 0
8 - 1 0 0 0 0
9 - 1 0 0 0 0
10 - 1 0 0 0 0

streda 13:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Martin Ludwig 1 0 0 0 0
2 Richard Hačin 1 0 0 0 0
3 Miloš Fabian 1 0 0 0 0
4 Mário Hurtoš 1 0 0 0 0
5 Jakub Dobeš 1 0 0 0 0
6 Ján Pajan 1 0 0 0 0
7 Michal Jarábek 1 0 0 0 0
8 Tomáš Vajda 1 0 0 0 0
9 Ľubomír Hrzič 1 0 0 0 0
10 Katarína Kotrlová 1 0 0 0 0
11 Albert Herencsár 1 0 0 0 0
12 Michal Bubnár 1 0 0 0 0
13 Marián Rusnák 1 0 0 0 0
14 Marína Madová 1 0 0 0 0
15 Peter Rogožník 1 0 0 0 0
16 Jana Pernecká 1 0 0 0 0
17 Tomáš Ďurica 1 0 0 0 0
18 Lukáš Dilik 1 0 0 0 0
19 Juraj Jurči 1 0 0 0 0
20 Patrícia Franková 1 0 0 0 0
21 Martin Jambor 1 0 0 0 0
22 Michal Vozug 1 0 0 0 0
23 Marcel Sarič 1 0 0 0 0
24 Rastislav Kamenický 1 0 0 0 0
25 Michal Piovarči 1 0 0 0 0

streda 18:10, F1-248

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Matej Fandl 1 0 0 0 0
2 Eliška Pätoprstá 1 0 0 0 0
3 Michal Hozza 1 0 0 0 0

štvrtok 13:10, H3

meno účasť úloha 1 úloha 2 projekt spolu
1 Adam Zajíček 1 0 0 0 0
2 Matej Kopernický 1 0 0 0 0
3 Vladimír Magyar 1 0 0 0 0
4 Jakub košinár 1 0 0 0 0
5 Petra Gottlieberová 1 0 0 0 0
6 Juraj Šipold 1 0 0 0 0
7 Daniel Skalický 1 0 0 0 0