Najlepšie bakalárske práce z aplikovanej informatiky na štátnych skúškach v roku 2022

Cena dekana

Cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu získala

Cena garanta

Komisia v zložení vyučujúcich v bakalárskom seminári a predsedov štátnicových komisií vyhodnotila súťaž o cenu garanta takto:

Celkový víťaz